زرشک

  • grid
  • list
8,500 تومان
وضعیت: موجود در انبار

وزن :200 گرم درجه کیفی: درجه 1 نوع بسته بندی : جعبه نوع محصول : صادراتی توضیحات : بهترین محصولات زرشک ایران برای سفارشات با وزن بیشتر با ما  تماس بگیرید.

15,000 تومان
وضعیت: موجود در انبار

وزن :400 گرم درجه کیفی: درجه 1 نوع بسته بندی : جعبه نوع محصول : صادراتی توضیحات : بهترین محصولات زرشک ایران برای سفارشات با وزن بیشتر با ما  تماس بگیرید.

15,000 تومان
وضعیت: موجود در انبار

وزن :400 گرم درجه کیفی: درجه 1 نوع بسته بندی : جعبه نوع محصول : صادراتی توضیحات : بهترین محصولات زرشک ایران برای سفارشات با وزن بیشتر با ما  تماس بگیرید.

32,000 تومان
وضعیت: موجود در انبار

وزن :1 کیلو گرم درجه کیفی: درجه 1 نوع بسته بندی : وکیوم نوع محصول : صادراتی توضیحات : بهترین محصولات زرشک ایران برای سفارشات با وزن بیشتر با ما  تماس بگیرید.

61,000 تومان
وضعیت: موجود در انبار

وزن :2 کیلو گرم درجه کیفی: درجه 1 نوع بسته بندی : وکیوم نوع محصول : صادراتی توضیحات : بهترین محصولات زرشک ایران برای سفارشات با وزن بیشتر با ما  تماس بگیرید.

148,000 تومان
وضعیت: موجود در انبار

وزن :5 کیلو گرم درجه کیفی: درجه 1 نوع بسته بندی : وکیوم نوع محصول : صادراتی توضیحات : بهترین محصولات زرشک ایران برای سفارشات با وزن بیشتر با ما  تماس بگیرید.

48,500 تومان
وضعیت: موجود

وزن زرشک:1 کیلو گرم  نوع زرشک : درجه یک وزن زعفران : 0.5 مثقال (2.31) نوع زعفران : سرگل (ممتاز) نوع محصولات : صادراتی  نوع بسته بندی : وکیوم

46,500 تومان
وضعیت: موجود

وزن زرشک:1 کیلو گرم  نوع زرشک : درجه یک وزن زعفران : 0.5 مثقال (2.31) نوع زعفران : دسته (دخترپیچ) نوع محصولات : صادراتی  نوع بسته بندی : وکیوم

59,500 تومان
وضعیت: موجود

وزن زرشک:1 کیلو گرم  نوع زرشک : درجه یک وزن زعفران : 1 مثقال(4.62) نوع زعفران : دسته (دخترپیچ) نوع محصولات : صادراتی  نوع بسته بندی : وکیوم

48,500 تومان
وضعیت: موجود

وزن زرشک:1 کیلو گرم  نوع زرشک : درجه یک وزن زعفران : 0.5 مثقال (2.31) نوع زعفران : سرگل (ممتاز) نوع محصولات : صادراتی  نوع بسته بندی : وکیوم

لغزنده