سرویس آشپزخانه

  • grid
  • list
369,000 تومان
وضعیت: موجود در انبار

این سرویس 37 پارچه شامل موارد ذیل است:یک ترازوی آشپزخانهجای روغنست قند و شکر به همراه سه پیمانهست جانانی و سه بانکهچهار عدد بانکه حبوبات سایز 4چهار عدد بانکه حبوبات سایز 2سرویس ادویه 7 پارچهجابرنجی 14 کیلویی پیمانه‌دارسطل گرد 15 لیتریجا ماکارونی

505,000 تومان
وضعیت: موجود در انبار

اقلام این سرویس عبارت اند از : ست قند و شکر و 3 عدد پیمانه ست جانانی و بانکه بانکه حبوبات سایز 4 - 4عدد سرویس ادویه 7 پارچه جابرنجی 14 کیلیویی سطل گرد 15 لیتری جاماکارونی بانکه حبوبات سایز 2 - 4عدد ست کفگیر و ملاقه ترازوی آشپزخانه جای روغن تخته گوشت بزرگ جاقاشقی آویز خاک انداز

155,000 تومان
وضعیت: موجود در انبار

اقلام این سرویس عبارت اند از : جابرنجی 14 کیلیویی سطل گرد 15 لیتری جا ماکارونی بانکه حبوبات سایز 4 - 4عدد ست قند و شکر و 3 عدد پیمانه

لغزنده